နန္းထိုက္တဲ့ ေတာ္၀င္သဇင္ပန္း ဘယ္လိုစိုက္ၾကမလဲ”

0
228

“နန္းထိုက္တဲ့ ေတာ္၀င္သဇင္ပန္း ဘယ္လိုစိုက္ၾကမလဲ”

သဇင္ပန္းကေတာ့ ျမန္မာ့နန္းသံုး ေတာ္ဝင္ပန္းအျဖစ္ အျမတ္ႏိုး တန္းဖိုးထား ပန္ဆင္လာခဲ့တာဟာ ဒီေန႔တိုင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သဇင္ပန္းကေတာ့ နတ္ေတာ္ ျပာသိုလေတြမွာ ဖူးပြင့္ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မြန္ျမတ္သန္႔စင္တဲ့ ေနရာေတြမွာ ေပါက္ေလ့ ရွိတာေၾကာင့္ သန္႔စင္ပန္းလို႔လည္း တင္စားေခၚေဝၚၾကပါတယ္။ သဇင္ကေတာ့ သစ္ခြမ်ိဳးရင္းမွာ ပါဝင္ၿပီး မ်ိဳးရင္းေပါင္း ၂၀၀၀ခန္႔ ရွိပါတယ္။ မူလဇာတိကေတာ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံေတြမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႕အိႏၵိယကၽြန္းစုဝင္ သစ္ခြမ်ိဳးျဖစ္ၿပီးေတာ့ အိႏၵိယ ကၽြန္းစုႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အာဖရိကတိုက္နဲ႔ အေမရိကတိုက္တို႔ကို ပ်ံႏံွ႔ံခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ရခိုင္၊ တနသၤာရီ စတဲ့ေဒသေတြမွာ ေပါက္ေရာက္ေလ့ ရွိပါတယ္။ သဇင္ကေတာ့ သစ္ပင္ႀကီးေတြေပၚမွာ တြယ္ကပ္ၿပီး ေပါက္ေရာက္ေလ့ရွိတဲ့ အပင္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သဇင္ကေတာ့ ဥတက္သစ္ခြမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ပင္စည္ကေတာ့ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဥတက္ မ်ားစြာ ပါဝင္ပါတယ္။ အျမစ္ေတြက ေသးငယ္ၿပီး ဥတက္ရဲ႕ အရင္းမွာ ဖြာေနေလ့ရွိပါတယ္။ ဥတက္ကေတာ့ အစိမ္းေရာင္ရွိၿပီး အရြယ္အားျဖင့္ အရွည္ သံုးစင္တီမီတာခန္႔နဲ႔ အခ်င္း ႏွစ္ စင္တီမီတာခန္႔ ရွိပါတယ္။ ဥတက္ရဲ႕ ထိပ္မွာေတာ့ အရြက္ႏွစ္ရြက္ ဒါမွမဟုတ္ရင္ တစ္ရြက္ပါရွိပါတယ္။ အရြက္ကေတာ့ အစိမ္းလႊာေရာင္ ရွိၿပီး အသားကမာၿပီး အနားကေတာ့ ေခ်ာပါတယ္္။ အရြက္ေၾကြၿပီးခါမွ ဖူးတံထြက္ၿပီး ပြင့္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ပန္းခိုင္ကေတာ့ ဥတက္အရင္းရဲ႕ နံေဘးကထြက္ၿပီးေတာ့ ပန္းခိုင္ရဲ႕ အဖ်ားကေသးၿပီး ညြတ္က်ေနတတ္ပါတယ္။ အပြင့္ကေတာ့ အျဖဴေပၚမွာ ဝါဖန္႔ဖန္႔ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အပြင့္ရဲ႕အရြယ္ကေတာ့ ၉ မီလီမီတာခန္႔ ရွိပါတယ္။

သဇင္မ်ိဳးႏြယ္ရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ ေယဘုယ် လကၡဏာေတြကေတာ့ စပ္ၾကားတစ္ခုတည္း ရွိျခင္း ဥတက္တစ္ခုမွ အရြက္တစ္ရြက္ ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ရြက္ထြက္ျခင္း၊ ပန္းခိုင္က ဥရဲ႕အေျခမွ စၿပီး ထြက္္ျခင္း၊ ဝတ္မႈန္အုပ္စု ေလးခုရွိျခင္း၊ ေဘးဘက္ရွိ ပြင့္ဖတ္မ်ား ဆက္တိုက္ရွိေနျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

သဇင္ပန္းစိုက္ပိ်ဳးျခင္းမွာေတာ့ သစ္သားတိုင္ကို အုန္းဆံပတ္၍ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ အိုးငယ္မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳ၍ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ သစ္သားတန္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ အုန္းဆံ ေျခသုတ္ခံု အသံုးျပဳၿပီး စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ စတဲ့ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ အေျမာက္အမ်ား စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါတယ္။

ေတာတြင္းက သဇင္ဥေတြကို ပိႆာခ်ိန္နဲ႔ ဝယ္ယူၿပီး စိုက္ပ်ိဳးရတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သဇင္ဥေတြကေတာ့ ဇန္နဝါရီလထိ လိႈင္လိႈင္္ထြက္ေလ့ ရွိပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ သန္မာဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ့ ဥတက္မ်ားက အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းခိုင္မ်ားကေတာ့ ဥတက္အသစ္မွ ထြက္ေလ့ရွိပါတယ္။

သဇင္ပန္းကို စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ အုန္းဆံ အဓိက လိုအပ္ပါတယ္။ အုန္းဆံကို ေတာ့ အခ်ဥ္အဖန္ဓာတ္မ်ား ထြက္သြားေစရန္ ေရစိပ္ျခင္း ေရေလာင္း ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးရပါတယ္။ အုန္းဆံမွာပါတဲ့ အခ်ဥ္ဖန္ဓာတ္ေတြ ကုန္သြားတဲ့ အခါမွ သဇင္ပန္းကို စိုက္ပ်ိဳးရတာပါ။ သဇင္ဥကို စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ အခါမွာ သြားၾကားထိုးတံ နဲ႔ ဥရဲ႕ အေပၚပိုင္းကို စိုက္ထိုးၿပီးေတာ့ အံုဆံတိုင္မွာ ခပ္ေစာင္းေစာင္းေလး ၄၅ ဒီဂရီ ခန္႔ စိုက္ေပးရပါတယ္။ ဒါမွသာ အျမစ္တြယ္ကပ္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဥနဲ႔တစ္ဥကိုေတာ့ တစ္လက္မခြဲခန္႔ ခြာၿပီး အတန္းလိုက္ စိုက္ေပးရပါတယ္။ တစ္လက္မခြဲခန္႔ ခြာၿပီး စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကေတာ့ သဇင္ပန္းခူးရာမွာ အဆင္ေျပေစရန္နဲ႔့ ဥတက္အသစ္ထြက္ရန္တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သဇင္ပန္းမ်ားကို မိုးရာသီမွာ အမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီးေတာ့ ေရေပါတဲ့ ေဒသေတြကေတာ့ မိုးဦးက်ကာလမွာ စိုက္ပ်ိဳးၾကပါတယ္။ ေရေလာင္းတဲ့ အခါမွာလည္း သဇင္ဥမ်ားကို တိုက္႐ိုက္မေလာင္းပဲ စိုက္ထားတဲ့ အုန္းဆံဖတ္ေပၚကို ေရေလာင္းေပးရမွာပါ။ သဇင္ပန္းကေတာ့ ေနေရာင္ျပင္းျပင္းကို တိုက္႐ိုက္မက်ေစဘဲ အရိပ္မ်ားကို ဖန္တီးထားေပးရမွာပါ။

သဇင္ပန္းစိုက္တဲ့ အခါမွာ အထူးသတိျပဳရမယ့္ အခ်က္ေတြကေတာ့ အပူခ်ိန္ မ်ိဳးခံပစၥည္း၊ ေရ၊ ေလ၊ အလင္းေရာင္တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သဇင္ပန္းဟာ သင့္တင့္မွ်တတဲ့ အပူခ်ိန္ကိုေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။ ေရ၊ ေလ၊ ဝင္ထြက္ေကာင္းမြန္တဲ့ မ်ိဳးခံ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ေရဝပ္ၿပီး မေနဖို႔ကေတာ့ အထူးဂ႐ုျပဳရမွာပါ။ တကယ္လို႔ ေရဝပ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အျမစ္ေတြက ပုပ္တတ္ပါတယ္။ သဇင္ကို ေရေပးရာမွာလည္း အထူးသတိျပဳ ေလာင္းဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။ မိုးမက်ခင္ ႀကိဳတင္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားကေတာ့ စိုက္ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး ေရကို လိႈင္လိႈင္ ေလာင္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အရြက္ေၾကြခါနီး ဒါမွ မဟုတ္ရင္ ပန္းခိုင္စထြက္တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ေရကို ေလ်ာ့ၿပီး ေလာင္းေပးရမွာပါ။ ပတ္ဝန္းက်င္ စိုထိုင္းမႈေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေရကိုလည္း ျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ပန္းခိုင္ထြက္လာရင္ေတာ့ ေရနဲ႔ပန္းခိုင္ကို မထိေစဖို႔အတြက္ အထူးဂ႐ုျပဳေပးရမွာပါ။ ပန္းခုိင္ရင္းမွာလည္း ေရမဝပ္ေအာင္ သတိထားေပးရပါ့မယ္။ ေရဝပ္ရင္ေတာ့ ဥေတြ ပုပ္တတ္ပါတယ္။

သဇင္ပန္းဟာ ေလေကာင္းေလသန္႔ကို ႀကိဳက္ၿပီးေတာ့ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းတဲ့ ေနရာေတြကို ေရြးခ်ယ္စုိက္ပ်ိဳးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေလေကာင္းေလသန္႔မရရင္ေတာ့ အပင္ကညွက္ၿပီး ေရာဂါပိုးေတြ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ သဇင္ပန္းက အရိပ္ကိုလည္း ႀကိဳက္ပါတယ္။ နံနက္ေနေရာင္ျခည္ကို ရၿပီး က်ေနကြယ္ရာကို ေရြးၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေပးရမွာပါ။ နံနက္ေနေရာင္ျခည္ကို ရၿပီး ေန႔လည္မွာ ေနေျပာက္ရေနတဲ့ ေနရာမ်ိဳး ဖန္တီးေပးႏိုင္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သဇင္ပန္းကိုေတာ့ ေျမၾသဇာအျဖစ္ ပဲဖတ္၊ ႏွမ္းဖတ္၊ ႏြားေခ်း စတာေတြကို ေရနဲ႔ ေရာၿပီး ေဖ်ာ္ေလာင္းေပးလို႔ လည္းရပါတယ္။ ေျမၾသဇာကို ေန႔စဥ္ နည္းနည္း ေကၽြးရမွာပါ။ ေျမၾသဇာ ေကၽြးျခင္းကိုေတာ့ နံနက္ပိုင္းမွာ ေကၽြးသင့္ပါတယ္။ ေရေလာင္းတဲ့ အခါမွာလည္း ေရပန္းခရားနဲ႔ ေလာင္းျခင္းဟာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ အရြက္ေႀကြၿပီး ပန္းခိုင္ထြက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ေျမၾသဇာေကၽြးျခင္းကို လံုးဝ ရပ္ဆုိုင္းေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သဇင္ကေတာ့ ေျမၾသဇာ စုပ္ယူမႈ နည္းပါးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေျမၾသဇာ ေကၽြးျခင္းထက္ သန္မာတဲ့ ဥေတြကို စိုက္ပ်ိဳးျခင္းဟာ အသင့္ေတာ္ဆံုးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သဇင္ပန္းကေတာ့ အျခားပန္းမ်ားထက္စာရင္ ေစ်းေကာင္းပိုရပါတယ္။ ရာသီဥတုကေတာ့ ပူေႏြးစိုစြတ္တဲ့ ရာသီဥတုကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ရခိုင္၊ ထားဝယ္စတဲ့ ေဒသမ်ားနဲ႔ ရာသီဥတု သိပ္မကြာတဲ့ ရန္ကုန္ မွာဆိုရင္ေတာ့ သဇင္ကို စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပိ်ဳးႏုိင္ၾကပါတယ္။ သဇင္ပန္းကေတာ့ ေစ်းကြက္အတြင္းမွာ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ သဇင္ကို ႏွစ္သက္ ျမတ္ႏိုးသူမ်ားက ၿခံမွာ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ဝယ္ယူၾကျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သဇင္ပန္း စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ပံုႏွင့္ သဇင္ပန္းစိုက္ရင္ လိုအပ္တဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ဝါသနာအရ သဇင္ပန္းစိုက္ပ်ိဳးေနသူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေတာ္၀င္သဇင္ၿခံပိုင္ရွင္ ေဒၚသဇင္ဦးကအခုလို ရွင္းျပပါတယ္။

သဇင္ပန္းကေတာ့ ကၽြန္မ ပထမေတာ့ ဝါသနာအရေပါ့။ အေပ်ာ္စုိက္ရင္းကေနၿပီးေတာ့ တစ္ေျဖးေျဖးနဲ႔ မိတ္ေဆြေတြကလည္း အားေပးတာနဲ႔ အခုလိုမ်ားမ်ား စိုက္တဲ့ အထိ ျဖစ္သြားတာေပါ့ေနာ္။ သစ္ခြထက္စာလို႔ရွိရင္ သဇင္ဟာ ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးေတြ အတြက္ အရမ္းကို တန္ဖိုးရွိတဲ့ ပန္းတစ္ခုေပါ့ေနာ္။ ေတာ္ဝင္ပန္းလည္း ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္မက သဇင္ကို ပိုၿပီးေတာ့ အားသန္ၿပီးေတာ့ သဇင္ကို ပိုၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားပန္းစား လုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ သဇင္ကေတာ့ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ထားဝယ္ဘက္ကလာတဲ့ ထားဝယ္ဥက အေကာင္းဆံုးေပါ့ေနာ္။ ဒုတိယကေတာ့ ရခိုင္ဥေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ကရင္ဥေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္မကေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကရင္ဘက္က က်ိိဳင္းတုန္ဆိုတဲ့ ရြာက ထြက္တဲ့ သဇင္ဥကို အမ်ားဆံုး စိုက္ပါတယ္။ အဲဒီဘက္မွာလည္း မိတ္ေဆြ ရွိတာနဲ႔ အဲဒီဘက္က ဥေတြ အမ်ားဆံုး ရတာနဲ႔ အဲဒီဥကို ပိုၿပီး စိုက္ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ရခိုင္ကလည္း ရပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ထားဝယ္ဥကေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပါ့။

ပထမဦးဆံုး ေတာက ေရာက္လာတဲ့ ဥေတြကေတာ့ အျမစ္ေတြ နဲ႔ အမိႈက္သ႐ိုက္ေတြ အရင္ ရွင္းတယ္။ ရွင္းၿပီးရင္ ပန္းဥရဲ႕ နည္းနည္းပါးပါး အျမစ္ကေလးေတြ အကုန္ေတာ့မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္။ အျမစ္ေတြကို ျဖတ္တယ္။ ျဖတ္ၿပီးေတာ့ ပန္းတိုင္ကိုလည္း တိုင္ကို မွာထားၿပီးရင္ တိုင္းေတြကို အရင္ဦးဆံုး ေရခ်ရတယ္။ ေရခ်တယ္ဆိုတာ တိုင္ေတြမွာ အရင္ဦးဆံုး အုန္းဆံ ေတြ အဖန္ဓာတ္ေတြေပါ့ အဲဒီအရာေတြ ကုန္ေအာင္လို႔ ေရကို တစ္ပါတ္ေလာက္ကို တိုင္ကို ေရေလာင္းထားရတယ္။ ေရေလာင္းၿပီးေတာ့မွ တိုင္က အုန္းဆံ အဖန္ေရေတြ ကုန္ေလာက္တဲ့ အထိ အဲဒီေလာက္အထိ ေရခ်ရတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ပန္းဥေလးေတြ သင္ထားတဲ့ အရာေလးေတြကို သြားၾကားထိုးတံ နဲ႔ ဒီတိုင္မွာစိုက္ရပါတယ္။

သဇင္ပန္းက ပြင့္ၿပီးသြားရင္ အပြင္တံထြက္တဲ့ ဥကသာ ျပန္စိုက္လို႔ရွိရင္ ကၽြန္မတို႔ ေနာက္ထပ္ ပြင့္တာေပါ့ေနာ္။ ဒီအပြင့္တံထြက္ဖို႔ ဥကို ဒီထက္ကၽြန္မ စိုက္ထားတဲ့ဟာက ေနာက္ထပ္ ဥတစ္ဥ ထပ္ထြက္ၿပီးေတာ့ ပန္းထြက္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒီဥေဟာင္းက ပန္းထပ္ၿပီးေတာ့ မထြက္ေတာ့ဘူး။ ဒီဥအသစ္ကိုသာ စိုက္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ေတာကလာတဲ့ ဒီလို ပန္းပြင့္ထားတဲ့ ဥကိုပဲ လုပ္ရတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ဥက ပန္းတံႀကီးနဲ႔ အရွည္ကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဥအမ်ိဳးအစားကိုလည္း အဲလို ခြဲတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဥေဟာင္းေတြက ဒီလို ပန္းခက္ေတြ ပါလာၿပီးေတာ့ သူတို႔ေတာကေနၿပီးေတာ့ အပင္ေတြ ခြာလာတဲ့ အခါမွာ ပန္းတံရွည္ရွည္ ပါလာတဲ့ဟာဆိုရင္ ဒီဥက မ်ိဳးေကာင္းတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲလိုမ်ိဳးေလးေတြေပါ့။ ဒီပန္းတံ ပါမွလည္း ကၽြန္မတို႔က ႀကိဳက္တယ္။ ပန္းတံ ဥဝယ္တဲ့ အခါက်လို႔ရွိရင္ေလ။ ဒီအတံမပါလို႔ ရွိရင္ ဒီဥဟာ ဥေဟာင္းမွန္းမသိ ဥအသစ္မွန္း မသိ အဲလိုေတြလည္း ျဖစ္တတ္တယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲတာေၾကာင့္မို႔လို႔ ဥဝယ္တဲ့ အခါမွာ အဲလို စစ္ၿပီးေတာ့ ဝယ္ပါတယ္။

ပန္းကေတာ့ေလ သူက ပန္းတံလည္း ရွည္ရမယ္။ အပြင့္လည္း ျပြတ္ရ မယ္။ ခဲရမယ္။ အဲတာေပၚမွာ ၾကည့္တာေပါ့ေနာ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ပန္းတံက်ေတာ့ ရွည္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပန္းသားက မျပြတ္ဘူးေပါ့ေနာ္။ အဲလိုက်ရင္လည္း ေစ်းေကာင္းေတာ့ မရဘူးေပါ့။ ပန္းတံရွည္ၿပီးေတာ့ ပန္းသားလည္း ျပြတ္မွ သာလွ်င္ ေစ်းေကာင္းရတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲတာေၾကာင့္မို႔လို႔ ထားဝယ္ဥတို႔ဆိုရင္ အဲလိုေလ ပန္းသားလည္း ျပြတ္တယ္။ ခံလည္းခံတယ္။ အဲတာေၾကာင့္မို႔လို႔ ထားဝယ္ဥက ေစ်းအရမ္္းေကာင္းတယ္။

သူက သိပ္ၿပီး အျခားပန္းေတြလို ေစ်းကြက္ သိပ္ရွာေနစရာ မလိုပါဘူး။ သူ႔အဆက္သြယ္နဲ႔ သူက ပန္းရွိတဲ့ ေနရာကို လာၾကတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲတာေၾကာင့္မို႔လို႔လည္း ဒီလို သဇင္ပန္းကို လုပ္ျဖစ္သြားတာ ေပါ့ေနာ္။ တကယ္ကို အရမ္းႏွစ္သက္တဲ့ သူေတြ ျမင္ၿပီးေတာ့ ကိုယ္လည္း အားတက္သြားၿပီးေတာ့ လုပ္ျဖစ္တာ အဲလိုသေဘာမ်ိဳးပါ။ ပြင့္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ခံစားရတဲ့ ခံစားခ်က္က အရမ္း ကၽြန္မတို႔ အတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈလည္း ရွိတယ္။ အိမ္မွာလည္း စိတ္အပန္းေျဖတဲ့ အခါျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္စိုက္ထားတဲ့ ပန္းခင္းေလးထဲ ဝင္လိုက္ရင္လည္း ကိုယ့္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာမႈေတြလည္း ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သူမ်ားေတြ ပန္ထားလို႔ ရွိရင္လည္း ျမင္ရတာ လွတာကုိလည္း စိတ္ခ်မ္းသာတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲတာေၾကာင့္မို႔ပါပဲ။ ဒီပန္းေၾကာင့္ ပိုက္ဆံ အမ်ားႀကီးရတာ မဟုတ္ေပမယ့္ ဒီ ပီတီေလးကိုပဲ ကိုယ္စိုက္ထားတဲ့ ပန္းေတြ ဖူးပြင့္လာရင္ ပီတီေလးကို ခံစားၿပီး ဒီအလုပ္ကို လုပ္ျဖစ္ေနတာပါပဲ။

သဇင္ပန္းကို ႏွစ္သက္ၿပီး ဝါသနာအရ စိုက္ပ်ိဳးသူ ေနာက္ထပ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ စိန္မမ ေတာ္၀င္သဇင္ပန္းဥယ်ာဥ္ပိုင္ရွင္ ေဒၚတင္စိန္ ကလည္း သဇင္ပန္းစိုက္ပ်ိဳးပံုနဲ႔ သဇင္ပန္အေပၚ ျမတ္ႏိုး တန္းဖိုးထားပံုကို အခုလို ရွင္းျပပါတယ္။

အန္တီက ငယ္ငယ္ကတည္းက သဇင္ပန္းကိုပဲ အရမ္း ႐ႈးသြပ္ခဲ့တာေပါ့။ အဲတာေၾကာင့္မို႔ အန္တီက သဇင္ေပါ့။ က်န္တဲ့ ပန္းကိုလည္း အန္တီက သိပ္နားမလည္ဘူး။ အဲေတာ့ သဇင္ေလးကို စမ္းစိုက္ရင္းနဲ႔ သဇင္ေလး အေၾကာင္းကို နားလည္ သြားတာေပါ့ေနာ္။ စိုက္ပ်ိဳးနည္း နားလည္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ သဇင္ကိုပဲ ဦးစားေပးၿပီး ဒါကို ပဲဦးစားေပး စိုက္ျဖစ္တာ။

သဇင္ပန္းစိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဓိက တိုင္ေပါ့။ တိုင္ရွိရမယ္။ ၿပီးေတာ့ သူ႔အတြက္ မ်ိဳးဥေပါ့။ အန္တီတို႔ စိုက္ရမယ့္ မ်ိဳးဥ အဲတာ ႏွစ္ခုေတာ့ အဓိက လိုတာေပါ့ေနာ္။ မ်ိဳးအေနကေတာ့ အန္တီကို ေစ်းကြက္မွာ ေလးမ်ိဳးေလာက္ သိတယ္။ ဘားအံ သဇင္၊ ထားဝယ္သဇင္၊ ရခိုင္သဇင္၊ ႐ိုးမ သဇင္ဆိုၿပီးေတာ့ ေလးမ်ိဳးေလးေတာ့ သိထားၾကပါတယ္။ ဘားအံသဇင္ဆိုတာကေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္ဘက္က ထြက္တာေပါ့။ ရခိုင္သဇင္ကေတာ့ အန္တီတို႔ ပလက္ဝဘက္က ထြက္တယ္ ထင္တယ္ေလ။ ေနာက္ ပဲခူး႐ိုးမထဲက ထြက္တယ္။ ေနာက္ တနသၤာရီတိုင္း ထားဝယ္၊ ၿမိတ္၊ အဲဘက္ကထြက္တဲ့ သဇင္ဆိုၿပီး အန္တီတို႔ ေလးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။

အန္တီကေတာ့ အဓိက ထားဝယ္မ်ိဳးကို ဦးစားေပးစိုက္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အန္တီက ၁၅၈ တိုင္ေလာက္ အန္တီမွာ စိုက္ထားတယ္။ စိုက္ထားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ အစံုစိုက္ရတာေပါ့ ။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ပြင့္တာကလည္း ေစာ ပြင့္တာတို႔ ေနာက္က် ပြင့္တာတို႔ အဲလိုမ်ိဳးေလး ေတြ ရွိတတ္ေတာ့ေလ အန္တီကေတာ့ ေလးမ်ိဳးလံုးကို စိုက္ထားပါတယ္။ အဓိက စိုက္တာကေတာ့ ထားဝယ္ သဇင္ေပါ့ေနာ္။ အမွန္္ကေတာ့ သဇင္မ်ိဳးဥေတြက ရွားလာၿပီ။ ရွားလာၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အန္တီတိုု႔က ေစ်းကြက္မွာ ျပန္ဝယ္ဖို႔က်ေတာ့လည္း ေတာ္ေတာ္ေလး ခက္လာတာေပါ့။ အဲဒီအတြက္ အန္တီက ကို္ယ္တိုင္ မ်ိဳးပြားမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္နဲ႔ မ်ိဳးေလးေတြ ျပန္ပြားထားပါတယ္။ သဇင္ပန္းကေတာ့ စိုက္ခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ေလ မျဖစ္ၾကတာ မ်ားတာေပါ့ေနာ္။ မလုပ္တတ္ၾကဘူးလို႔ ေျပာရမွာေပါ့။ အမွန္က စိုက္ခ်င္စိတ္ပဲ ရွိတာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈက အားနည္းတယ္။ သိပ္ၿပီးေတာ့ မသိၾကဘူး။ မကၽြမ္းေသးဘူးေပါ့ သားရယ္။ သဇင္စုိက္ပ်ိဳးနည္း ပညာေပါ့ေနာ္။ အဲေတာ့ သူတို႔ဝယ္သြားၾကတယ္။

သဇင္ဥ တန္ဖိုးကလည္း ႀကီးတယ္။ စိုက္ၾကတယ္။ ၿပီးရင္ မပြင့္ဘူး။ တစ္ႏွစ္လံုး စိုက္ၿပီးေတာ့မွ မပြင့္ဘူးေပါ့ေနာ္။ အဲလိုဆိုတဲ့ အခါက်ေတာ့ သူတို႔ေတြ စိတ္မေကာင္းဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ နည္းစနစ္မွန္မွန္ေလးနဲ႔ စိုက္ၿပီးေတာ့ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ အိမ္လာတဲ့ သူရွိရင္လည္း သင္ေပးတယ္။ သူ႔ကို စိုက္မယ္ဆိုရင္ အန္တီတို႔က ဇန္နဝါရီ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ စစုိက္လိုက္ရင္ အန္တီတို႔ ေနာက္တစ္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာ သံုးလဟာ ပန္းပြင့္ခ်ိန္ေပါ့ေနာ္။ အဲတာဆိုေတာ့ ၁၀လ ၁၁လ ေလာက္ႀကီး ေစာင့္ၿပီးေတာ့မွ ပန္းကို ရတာေပါ့။ အဲဒီအတြက္ တကယ္ဆိုရင္ေတာ့ အန္တီက ဥယ်ာဥ္မွဴးေလ အန္တီက ပန္းကို စိုက္ၿပီးရင္ သူမ်ားလက္ထဲကို ေရာင္းရမွာ ႏွေျမာတာေပါ့ေနာ္။ ကိုယ့္သားသမီး ျဖစ္ေနၿပီေလ။ တစ္ႏွစ္လံုး ကိုယ္ျပဳစုခဲ့ရတာေလ။ ကိုယ္တိုင္လည္းစိုက္တယ္။ ကိုယ္တိုင္သူ႔ကို ယုယ ပ်ိဳေထာင္ခဲ့ေတာ့ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေရာင္းလိုက္ရမယ့္ ဟာစိတ္မေကာင္းဘူး။

ဒါေပမယ့္လည္း အန္တီတို႔ ေစ်းကြက္ အေနထားအရ ဥေလးေတြ ရွားတယ္။ အဲတာေလးေတြ ျပန္ေမြးရမယ္။ ေရာင္းတဲ့သူရွိရင္လည္း အန္တီတို႔ ျပန္ဝယ္ရမွာေပါ့ေနာ္။ ဝယ္ၿပီးေတာ့မွ စိုက္ရမွာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔ိလို႔ အန္တီက အဲတာေလးေတြကို ေရာင္းျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ကေတာ့ အားလံုးကို အလွဆင္ေစခ်င္လို႔ေပါ့ေနာ္။ အဲတာေၾကာင့္မို႔လို႔ ေရာင္းျဖစ္တာပါ။

သဇင္ပန္းကေတာ့ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ အျမတ္တႏိူး တန္ဖိုးထားရတဲ့ ေတာ္ဝင္ပန္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သဇင္ပန္းကို ဆင္ျမန္းၾကတဲ့ မဂၤလာေမာင္ႏွံ ေမာင္ရူဒီပါနဲ႔ မျမပြင့္ခ်ိဳတို႔ကလည္း သဇင္ပန္းရဲ႕ အေပၚမွာ သူတို႔ရဲ႕ ခံယူခ်က္ကို အခုလို ေျပာျပပါတယ္။

သဇင္ပန္းက ၁၂ လရာသီမွာ ဒီကာလမွာပဲ ပြင့္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေတာ္ဝင္သဇင္ပန္းျဖစ္တယ္။ ပန္းေတြ အားလံုးထဲမွာမွ အျမတ္ဆံုး ပန္းျဖစ္တယ္။ အဲတာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ျဖစ္တာပါ။ သဇင္ပန္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မဂၤလာပြဲ က်င္းပမယ့္ အခ်ိန္မွာ ပြင့္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ပန္းေတြထဲမွာလည္း တစ္ႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္ပဲ ပြင့္တယ္ေပါ့။ ေတာ္ဝင္ပန္းလည္း ျဖစ္တယ္။ အဲတာေၾကာင့္မို႔လို႔ သူ႔ကို ဒီပန္းေလး ပန္ျဖစ္ေအာင္ ေရြးခ်ယ္ေပးတာပါ။

သစ္ေတာေတြ ျပဳန္းတီးမႈေတြနဲ႔ သဇင္ပန္းကို ေရာင္းခ်တဲ့ အခါမွာ ဥကိုပါ ေရာင္းခ်တဲ့ အေလ့အထေတြေၾကာင့္ သဇင္ပန္း ဥေတြဟာ အလြန္ပဲ ရွားပါလာပါတယ္။ သဇင္မ်ိဳးဥ တစ္ဥမွာ မ်ိဳးဥ အမ်ားအျပား မထြက္ပဲ တစ္ဥတည္းသာ ျပန္ထြက္တဲ့ အမ်ိဳးအစားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခက္ခက္ခဲခဲ ဂ႐ုတစိုက္ စိုက္ရတဲ့ သဇင္ပန္းကိုေတာ့ အခ်ိန္မီ ထိန္သိမ္းႏိုင္ျခင္း မရွိပါက မ်ိဳးတုံးေပ်ာက္ကြယ္မယ့္ အႏၱရာယ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရမွာေတာ့ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

Source မဇၥ်ိမ
luulu(yuyalay. com)

unicode
“နန်းထိုက်တဲ့ တော်ဝင်သဇင်ပန်း ဘယ်လိုစိုက်ကြမလဲ”

သဇင်ပန်းကတော့ မြန်မာ့နန်းသုံး တော်ဝင်ပန်းအဖြစ် အမြတ်နိုး တန်းဖိုးထား ပန်ဆင်လာခဲ့တာဟာ ဒီနေ့တိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သဇင်ပန်းကတော့ နတ်တော် ပြာသိုလတွေမှာ ဖူးပွင့်ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မွန်မြတ်သန့်စင်တဲ့ နေရာတွေမှာ ပေါက်လေ့ ရှိတာကြောင့် သန့်စင်ပန်းလို့လည်း တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ သဇင်ကတော့ သစ်ခွမျိုးရင်းမှာ ပါဝင်ပြီး မျိုးရင်းပေါင်း ၂၀၀၀ခန့် ရှိပါတယ်။ မူလဇာတိကတော့ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတွေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့အိန္ဒိယကျွန်းစုဝင် သစ်ခွမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ အိန္ဒိယ ကျွန်းစုနှင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများမှ တစ်ဆင့် အာဖရိကတိုက်နဲ့ အမေရိကတိုက်တို့ကို ပျံနံှံ့ခဲ့ပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ မော်လမြိုင်၊ ရခိုင်၊ တနင်္သာရီ စတဲ့ဒေသတွေမှာ ပေါက်ရောက်လေ့ ရှိပါတယ်။ သဇင်ကတော့ သစ်ပင်ကြီးတွေပေါ်မှာ တွယ်ကပ်ပြီး ပေါက်ရောက်လေ့ရှိတဲ့ အပင်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သဇင်ကတော့ ဥတက်သစ်ခွမျိုးဖြစ်ပြီး ပင်စည်ကတော့ တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဖြစ်ပြီးတော့ ဥတက် များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ အမြစ်တွေက သေးငယ်ပြီး ဥတက်ရဲ့ အရင်းမှာ ဖွာနေလေ့ရှိပါတယ်။ ဥတက်ကတော့ အစိမ်းရောင်ရှိပြီး အရွယ်အားဖြင့် အရှည် သုံးစင်တီမီတာခန့်နဲ့ အချင်း နှစ် စင်တီမီတာခန့် ရှိပါတယ်။ ဥတက်ရဲ့ ထိပ်မှာတော့ အရွက်နှစ်ရွက် ဒါမှမဟုတ်ရင် တစ်ရွက်ပါရှိပါတယ်။ အရွက်ကတော့ အစိမ်းလွှာရောင် ရှိပြီး အသားကမာပြီး အနားကတော့ ချောပါတယ်။ အရွက်ကြွေပြီးခါမှ ဖူးတံထွက်ပြီး ပွင့်လေ့ ရှိပါတယ်။ ပန်းခိုင်ကတော့ ဥတက်အရင်းရဲ့ နံဘေးကထွက်ပြီးတော့ ပန်းခိုင်ရဲ့ အဖျားကသေးပြီး ညွတ်ကျနေတတ်ပါတယ်။ အပွင့်ကတော့ အဖြူပေါ်မှာ ဝါဖန့်ဖန့် ဖြစ်ပြီးတော့ အပွင့်ရဲ့အရွယ်ကတော့ ၉ မီလီမီတာခန့် ရှိပါတယ်။

သဇင်မျိုးနွယ်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ယေဘုယျ လက္ခဏာတွေကတော့ စပ်ကြားတစ်ခုတည်း ရှိခြင်း ဥတက်တစ်ခုမှ အရွက်တစ်ရွက် ဒါမှမဟုတ် နှစ်ရွက်ထွက်ခြင်း၊ ပန်းခိုင်က ဥရဲ့အခြေမှ စပြီး ထွက်ခြင်း၊ ဝတ်မှုန်အုပ်စု လေးခုရှိခြင်း၊ ဘေးဘက်ရှိ ပွင့်ဖတ်များ ဆက်တိုက်ရှိနေခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။

သဇင်ပန်းစိုက်ပျိုးခြင်းမှာတော့ သစ်သားတိုင်ကို အုန်းဆံပတ်၍ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ အိုးငယ်များနှင့် အသုံးပြု၍ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ သစ်သားတန်းများကို အသုံးပြု၍ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ အုန်းဆံ ခြေသုတ်ခုံ အသုံးပြုပြီး စိုက်ပျိုးခြင်း၊ စတဲ့ နည်းစနစ်များနှင့် စီးပွားဖြစ် အမြောက်အများ စိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်။

တောတွင်းက သဇင်ဥတွေကို ပိဿာချိန်နဲ့ ဝယ်ယူပြီး စိုက်ပျိုးရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သဇင်ဥတွေကတော့ ဇန်နဝါရီလထိ လှိုင်လှိုင်ထွက်လေ့ ရှိပါတယ်။ စိုက်ပျိုးရန်အတွက် သန်မာဖွံ့ဖြိုးတဲ့ ဥတက်များက အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းခိုင်များကတော့ ဥတက်အသစ်မှ ထွက်လေ့ရှိပါတယ်။

သဇင်ပန်းကို စိုက်ပျိုးရန်အတွက် အုန်းဆံ အဓိက လိုအပ်ပါတယ်။ အုန်းဆံကို တော့ အချဉ်အဖန်ဓာတ်များ ထွက်သွားစေရန် ရေစိပ်ခြင်း ရေလောင်း ခြင်း ပြုလုပ်ပေးရပါတယ်။ အုန်းဆံမှာပါတဲ့ အချဉ်ဖန်ဓာတ်တွေ ကုန်သွားတဲ့ အခါမှ သဇင်ပန်းကို စိုက်ပျိုးရတာပါ။ သဇင်ဥကို စိုက်ပျိုးတဲ့ အခါမှာ သွားကြားထိုးတံ နဲ့ ဥရဲ့ အပေါ်ပိုင်းကို စိုက်ထိုးပြီးတော့ အုံဆံတိုင်မှာ ခပ်စောင်းစောင်းလေး ၄၅ ဒီဂရီ ခန့် စိုက်ပေးရပါတယ်။ ဒါမှသာ အမြစ်တွယ်ကပ်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဥနဲ့တစ်ဥကိုတော့ တစ်လက်မခွဲခန့် ခွာပြီး အတန်းလိုက် စိုက်ပေးရပါတယ်။ တစ်လက်မခွဲခန့် ခွာပြီး စိုက်ပျိုးခြင်းကတော့ သဇင်ပန်းခူးရာမှာ အဆင်ပြေစေရန်နဲ့ ဥတက်အသစ်ထွက်ရန်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

သဇင်ပန်းများကို မိုးရာသီမှာ အများဆုံး စိုက်ပျိုးကြပြီးတော့ ရေပေါတဲ့ ဒေသတွေကတော့ မိုးဦးကျကာလမှာ စိုက်ပျိုးကြပါတယ်။ ရေလောင်းတဲ့ အခါမှာလည်း သဇင်ဥများကို တိုက်ရိုက်မလောင်းပဲ စိုက်ထားတဲ့ အုန်းဆံဖတ်ပေါ်ကို ရေလောင်းပေးရမှာပါ။ သဇင်ပန်းကတော့ နေရောင်ပြင်းပြင်းကို တိုက်ရိုက်မကျစေဘဲ အရိပ်များကို ဖန်တီးထားပေးရမှာပါ။

သဇင်ပန်းစိုက်တဲ့ အခါမှာ အထူးသတိပြုရမယ့် အချက်တွေကတော့ အပူချိန် မျိုးခံပစ္စည်း၊ ရေ၊ လေ၊ အလင်းရောင်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သဇင်ပန်းဟာ သင့်တင့်မျှတတဲ့ အပူချိန်ကိုတော့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရေ၊ လေ၊ ဝင်ထွက်ကောင်းမွန်တဲ့ မျိုးခံ ပစ္စည်းများ ဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ရေဝပ်ပြီး မနေဖို့ကတော့ အထူးဂရုပြုရမှာပါ။ တကယ်လို့ ရေဝပ်တယ်ဆိုရင်တော့ အမြစ်တွေက ပုပ်တတ်ပါတယ်။ သဇင်ကို ရေပေးရာမှာလည်း အထူးသတိပြု လောင်းဖို့တော့ လိုပါတယ်။ မိုးမကျခင် ကြိုတင်ပြီး စိုက်ပျိုးသူများကတော့ စိုက်ပြီးတဲ့ အချိန်ကစပြီး ရေကို လှိုင်လှိုင် လောင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အရွက်ကြွေခါနီး ဒါမှ မဟုတ်ရင် ပန်းခိုင်စထွက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ ရေကို လျော့ပြီး လောင်းပေးရမှာပါ။ ပတ်ဝန်းကျင် စိုထိုင်းမှုပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ ရေကိုလည်း ဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ပန်းခိုင်ထွက်လာရင်တော့ ရေနဲ့ပန်းခိုင်ကို မထိစေဖို့အတွက် အထူးဂရုပြုပေးရမှာပါ။ ပန်းခိုင်ရင်းမှာလည်း ရေမဝပ်အောင် သတိထားပေးရပါ့မယ်။ ရေဝပ်ရင်တော့ ဥတွေ ပုပ်တတ်ပါတယ်။

သဇင်ပန်းဟာ လေကောင်းလေသန့်ကို ကြိုက်ပြီးတော့ လေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့ နေရာတွေကို ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လေကောင်းလေသန့်မရရင်တော့ အပင်ကညှက်ပြီး ရောဂါပိုးတွေ ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ သဇင်ပန်းက အရိပ်ကိုလည်း ကြိုက်ပါတယ်။ နံနက်နေရောင်ခြည်ကို ရပြီး ကျနေကွယ်ရာကို ရွေးပြီး စိုက်ပျိုးပေးရမှာပါ။ နံနက်နေရောင်ခြည်ကို ရပြီး နေ့လည်မှာ နေပြောက်ရနေတဲ့ နေရာမျိုး ဖန်တီးပေးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

သဇင်ပန်းကိုတော့ မြေသြဇာအဖြစ် ပဲဖတ်၊ နှမ်းဖတ်၊ နွားချေး စတာတွေကို ရေနဲ့ ရောပြီး ဖျော်လောင်းပေးလို့ လည်းရပါတယ်။ မြေသြဇာကို နေ့စဉ် နည်းနည်း ကျွေးရမှာပါ။ မြေသြဇာ ကျွေးခြင်းကိုတော့ နံနက်ပိုင်းမှာ ကျွေးသင့်ပါတယ်။ ရေလောင်းတဲ့ အခါမှာလည်း ရေပန်းခရားနဲ့ လောင်းခြင်းဟာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ အရွက်ကြွေပြီး ပန်းခိုင်ထွက်လာတဲ့ အချိန်မှာတော့ မြေသြဇာကျွေးခြင်းကို လုံးဝ ရပ်ဆိုင်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သဇင်ကတော့ မြေသြဇာ စုပ်ယူမှု နည်းပါးတဲ့ အတွက်ကြောင့် မြေသြဇာ ကျွေးခြင်းထက် သန်မာတဲ့ ဥတွေကို စိုက်ပျိုးခြင်းဟာ အသင့်တော်ဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

သဇင်ပန်းကတော့ အခြားပန်းများထက်စာရင် ဈေးကောင်းပိုရပါတယ်။ ရာသီဥတုကတော့ ပူနွေးစိုစွတ်တဲ့ ရာသီဥတုကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ရခိုင်၊ ထားဝယ်စတဲ့ ဒေသများနဲ့ ရာသီဥတု သိပ်မကွာတဲ့ ရန်ကုန် မှာဆိုရင်တော့ သဇင်ကို စီးပွားဖြစ် စိုက်ပျိုးနိုင်ကြပါတယ်။ သဇင်ပန်းကတော့ ဈေးကွက်အတွင်းမှာ ရောင်းချခြင်းမျိုး မဟုတ်ပဲ သဇင်ကို နှစ်သက် မြတ်နိုးသူများက ခြံမှာ ကိုယ်တိုင်လာရောက် ဝယ်ယူကြခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သဇင်ပန်း စိုက်ပျိုးဖြစ်ပုံနှင့် သဇင်ပန်းစိုက်ရင် လိုအပ်တဲ့ အကြောင်းတွေကို ဝါသနာအရ သဇင်ပန်းစိုက်ပျိုးနေသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ တော်ဝင်သဇင်ခြံပိုင်ရှင် ဒေါ်သဇင်ဦးကအခုလို ရှင်းပြပါတယ်။

သဇင်ပန်းကတော့ ကျွန်မ ပထမတော့ ဝါသနာအရပေါ့။ အပျော်စိုက်ရင်းကနေပြီးတော့ တစ်ဖြေးဖြေးနဲ့ မိတ်ဆွေတွေကလည်း အားပေးတာနဲ့ အခုလိုများများ စိုက်တဲ့ အထိ ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ သစ်ခွထက်စာလို့ရှိရင် သဇင်ဟာ ကျွန်မတို့ မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေ အတွက် အရမ်းကို တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပန်းတစ်ခုပေါ့နော်။ တော်ဝင်ပန်းလည်း ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ကျွန်မက သဇင်ကို ပိုပြီးတော့ အားသန်ပြီးတော့ သဇင်ကို ပိုပြီးတော့ ကြိုးစားပန်းစား လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သဇင်ကတော့ အကောင်းဆုံးကတော့ ထားဝယ်ဘက်ကလာတဲ့ ထားဝယ်ဥက အကောင်းဆုံးပေါ့နော်။ ဒုတိယကတော့ ရခိုင်ဥပေါ့။ ပြီးတော့ ကရင်ဥပေါ့နော်။ ကျွန်မကတော့ များသောအားဖြင့် ကရင်ဘက်က ကျိုင်းတုန်ဆိုတဲ့ ရွာက ထွက်တဲ့ သဇင်ဥကို အများဆုံး စိုက်ပါတယ်။ အဲဒီဘက်မှာလည်း မိတ်ဆွေ ရှိတာနဲ့ အဲဒီဘက်က ဥတွေ အများဆုံး ရတာနဲ့ အဲဒီဥကို ပိုပြီး စိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် ရခိုင်ကလည်း ရပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ထားဝယ်ဥကတော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။

ပထမဦးဆုံး တောက ရောက်လာတဲ့ ဥတွေကတော့ အမြစ်တွေ နဲ့ အမှိုက်သရိုက်တွေ အရင် ရှင်းတယ်။ ရှင်းပြီးရင် ပန်းဥရဲ့ နည်းနည်းပါးပါး အမြစ်ကလေးတွေ အကုန်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ အမြစ်တွေကို ဖြတ်တယ်။ ဖြတ်ပြီးတော့ ပန်းတိုင်ကိုလည်း တိုင်ကို မှာထားပြီးရင် တိုင်းတွေကို အရင်ဦးဆုံး ရေချရတယ်။ ရေချတယ်ဆိုတာ တိုင်တွေမှာ အရင်ဦးဆုံး အုန်းဆံ တွေ အဖန်ဓာတ်တွေပေါ့ အဲဒီအရာတွေ ကုန်အောင်လို့ ရေကို တစ်ပါတ်လောက်ကို တိုင်ကို ရေလောင်းထားရတယ်။ ရေလောင်းပြီးတော့မှ တိုင်က အုန်းဆံ အဖန်ရေတွေ ကုန်လောက်တဲ့ အထိ အဲဒီလောက်အထိ ရေချရတယ်။ ပြီးတော့မှ ပန်းဥလေးတွေ သင်ထားတဲ့ အရာလေးတွေကို သွားကြားထိုးတံ နဲ့ ဒီတိုင်မှာစိုက်ရပါတယ်။

သဇင်ပန်းက ပွင့်ပြီးသွားရင် အပွင်တံထွက်တဲ့ ဥကသာ ပြန်စိုက်လို့ရှိရင် ကျွန်မတို့ နောက်ထပ် ပွင့်တာပေါ့နော်။ ဒီအပွင့်တံထွက်ဖို့ ဥကို ဒီထက်ကျွန်မ စိုက်ထားတဲ့ဟာက နောက်ထပ် ဥတစ်ဥ ထပ်ထွက်ပြီးတော့ ပန်းထွက်တယ်ပေါ့နော်။ ဒီဥဟောင်းက ပန်းထပ်ပြီးတော့ မထွက်တော့ဘူး။ ဒီဥအသစ်ကိုသာ စိုက်ရတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ တောကလာတဲ့ ဒီလို ပန်းပွင့်ထားတဲ့ ဥကိုပဲ လုပ်ရတယ်။ ကျွန်မတို့ ဥက ပန်းတံကြီးနဲ့ အရှည်ကိုကြည့်ပြီးတော့ ဥအမျိုးအစားကိုလည်း အဲလို ခွဲတယ်ပေါ့နော်။ ဥဟောင်းတွေက ဒီလို ပန်းခက်တွေ ပါလာပြီးတော့ သူတို့တောကနေပြီးတော့ အပင်တွေ ခွာလာတဲ့ အခါမှာ ပန်းတံရှည်ရှည် ပါလာတဲ့ဟာဆိုရင် ဒီဥက မျိုးကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ အဲလိုမျိုးလေးတွေပေါ့။ ဒီပန်းတံ ပါမှလည်း ကျွန်မတို့က ကြိုက်တယ်။ ပန်းတံ ဥဝယ်တဲ့ အခါကျလို့ရှိရင်လေ။ ဒီအတံမပါလို့ ရှိရင် ဒီဥဟာ ဥဟောင်းမှန်းမသိ ဥအသစ်မှန်း မသိ အဲလိုတွေလည်း ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ အဲတာကြောင့်မို့လို့ ဥဝယ်တဲ့ အခါမှာ အဲလို စစ်ပြီးတော့ ဝယ်ပါတယ်။

ပန်းကတော့လေ သူက ပန်းတံလည်း ရှည်ရမယ်။ အပွင့်လည်း ပြွတ်ရ မယ်။ ခဲရမယ်။ အဲတာပေါ်မှာ ကြည့်တာပေါ့နော်။ တစ်ချို့ကျတော့ ပန်းတံကျတော့ ရှည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပန်းသားက မပြွတ်ဘူးပေါ့နော်။ အဲလိုကျရင်လည်း ဈေးကောင်းတော့ မရဘူးပေါ့။ ပန်းတံရှည်ပြီးတော့ ပန်းသားလည်း ပြွတ်မှ သာလျှင် ဈေးကောင်းရတယ်ပေါ့နော်။ အဲတာကြောင့်မို့လို့ ထားဝယ်ဥတို့ဆိုရင် အဲလိုလေ ပန်းသားလည်း ပြွတ်တယ်။ ခံလည်းခံတယ်။ အဲတာကြောင့်မို့လို့ ထားဝယ်ဥက ဈေးအရမ်းကောင်းတယ်။

သူက သိပ်ပြီး အခြားပန်းတွေလို ဈေးကွက် သိပ်ရှာနေစရာ မလိုပါဘူး။ သူ့အဆက်သွယ်နဲ့ သူက ပန်းရှိတဲ့ နေရာကို လာကြတယ်ပေါ့နော်။ အဲတာကြောင့်မို့လို့လည်း ဒီလို သဇင်ပန်းကို လုပ်ဖြစ်သွားတာ ပေါ့နော်။ တကယ်ကို အရမ်းနှစ်သက်တဲ့ သူတွေ မြင်ပြီးတော့ ကိုယ်လည်း အားတက်သွားပြီးတော့ လုပ်ဖြစ်တာ အဲလိုသဘောမျိုးပါ။ ပွင့်လာတဲ့ အချိန်မှာ ခံစားရတဲ့ ခံစားချက်က အရမ်း ကျွန်မတို့ အတွက် စိတ်ချမ်းသာမှုလည်း ရှိတယ်။ အိမ်မှာလည်း စိတ်အပန်းဖြေတဲ့ အခါဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်စိုက်ထားတဲ့ ပန်းခင်းလေးထဲ ဝင်လိုက်ရင်လည်း ကိုယ့်မှာ စိတ်ချမ်းသာမှုတွေလည်း ရှိတယ်ပေါ့နော်။ နောက်ပြီးတော့ သူများတွေ ပန်ထားလို့ ရှိရင်လည်း မြင်ရတာ လှတာကိုလည်း စိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်။ အဲတာကြောင့်မို့ပါပဲ။ ဒီပန်းကြောင့် ပိုက်ဆံ အများကြီးရတာ မဟုတ်ပေမယ့် ဒီ ပီတီလေးကိုပဲ ကိုယ်စိုက်ထားတဲ့ ပန်းတွေ ဖူးပွင့်လာရင် ပီတီလေးကို ခံစားပြီး ဒီအလုပ်ကို လုပ်ဖြစ်နေတာပါပဲ။

သဇင်ပန်းကို နှစ်သက်ပြီး ဝါသနာအရ စိုက်ပျိုးသူ နောက်ထပ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ စိန်မမ တော်ဝင်သဇင်ပန်းဥယျာဉ်ပိုင်ရှင် ဒေါ်တင်စိန် ကလည်း သဇင်ပန်းစိုက်ပျိုးပုံနဲ့ သဇင်ပန်အပေါ် မြတ်နိုး တန်းဖိုးထားပုံကို အခုလို ရှင်းပြပါတယ်။

အန်တီက ငယ်ငယ်ကတည်းက သဇင်ပန်းကိုပဲ အရမ်း ရှုးသွပ်ခဲ့တာပေါ့။ အဲတာကြောင့်မို့ အန်တီက သဇင်ပေါ့။ ကျန်တဲ့ ပန်းကိုလည်း အန်တီက သိပ်နားမလည်ဘူး။ အဲတော့ သဇင်လေးကို စမ်းစိုက်ရင်းနဲ့ သဇင်လေး အကြောင်းကို နားလည် သွားတာပေါ့နော်။ စိုက်ပျိုးနည်း နားလည်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ သဇင်ကိုပဲ ဦးစားပေးပြီး ဒါကို ပဲဦးစားပေး စိုက်ဖြစ်တာ။

သဇင်ပန်းစိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အဓိက တိုင်ပေါ့။ တိုင်ရှိရမယ်။ ပြီးတော့ သူ့အတွက် မျိုးဥပေါ့။ အန်တီတို့ စိုက်ရမယ့် မျိုးဥ အဲတာ နှစ်ခုတော့ အဓိက လိုတာပေါ့နော်။ မျိုးအနေကတော့ အန်တီကို ဈေးကွက်မှာ လေးမျိုးလောက် သိတယ်။ ဘားအံ သဇင်၊ ထားဝယ်သဇင်၊ ရခိုင်သဇင်၊ ရိုးမ သဇင်ဆိုပြီးတော့ လေးမျိုးလေးတော့ သိထားကြပါတယ်။ ဘားအံသဇင်ဆိုတာကတော့ ကရင်ပြည်နယ်ဘက်က ထွက်တာပေါ့။ ရခိုင်သဇင်ကတော့ အန်တီတို့ ပလက်ဝဘက်က ထွက်တယ် ထင်တယ်လေ။ နောက် ပဲခူးရိုးမထဲက ထွက်တယ်။ နောက် တနင်္သာရီတိုင်း ထားဝယ်၊ မြိတ်၊ အဲဘက်ကထွက်တဲ့ သဇင်ဆိုပြီး အန်တီတို့ လေးမျိုး ရှိပါတယ်။

အန်တီကတော့ အဓိက ထားဝယ်မျိုးကို ဦးစားပေးစိုက်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အန်တီက ၁၅၈ တိုင်လောက် အန်တီမှာ စိုက်ထားတယ်။ စိုက်ထားတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ အစုံစိုက်ရတာပေါ့ ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ပွင့်တာကလည်း စော ပွင့်တာတို့ နောက်ကျ ပွင့်တာတို့ အဲလိုမျိုးလေး တွေ ရှိတတ်တော့လေ အန်တီကတော့ လေးမျိုးလုံးကို စိုက်ထားပါတယ်။ အဓိက စိုက်တာကတော့ ထားဝယ် သဇင်ပေါ့နော်။ အမှန်ကတော့ သဇင်မျိုးဥတွေက ရှားလာပြီ။ ရှားလာပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် အန်တီတိုု့က ဈေးကွက်မှာ ပြန်ဝယ်ဖို့ကျတော့လည်း တော်တော်လေး ခက်လာတာပေါ့။ အဲဒီအတွက် အန်တီက ကိုယ်တိုင် မျိုးပွားမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ မျိုးလေးတွေ ပြန်ပွားထားပါတယ်။ သဇင်ပန်းကတော့ စိုက်ချင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့်လေ မဖြစ်ကြတာ များတာပေါ့နော်။ မလုပ်တတ်ကြဘူးလို့ ပြောရမှာပေါ့။ အမှန်က စိုက်ချင်စိတ်ပဲ ရှိတာ ပြုစုပျိုးထောင်မှုက အားနည်းတယ်။ သိပ်ပြီးတော့ မသိကြဘူး။ မကျွမ်းသေးဘူးပေါ့ သားရယ်။ သဇင်စိုက်ပျိုးနည်း ပညာပေါ့နော်။ အဲတော့ သူတို့ဝယ်သွားကြတယ်။

သဇင်ဥ တန်ဖိုးကလည်း ကြီးတယ်။ စိုက်ကြတယ်။ ပြီးရင် မပွင့်ဘူး။ တစ်နှစ်လုံး စိုက်ပြီးတော့မှ မပွင့်ဘူးပေါ့နော်။ အဲလိုဆိုတဲ့ အခါကျတော့ သူတို့တွေ စိတ်မကောင်းဘူး။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ နည်းစနစ်မှန်မှန်လေးနဲ့ စိုက်ပြီးတော့ ဖြစ်ထွန်းအောင် အိမ်လာတဲ့ သူရှိရင်လည်း သင်ပေးတယ်။ သူ့ကို စိုက်မယ်ဆိုရင် အန်တီတို့က ဇန်နဝါရီ၊ ဖေဖော်ဝါရီ စစိုက်လိုက်ရင် အန်တီတို့ နောက်တစ်နှစ် နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာ သုံးလဟာ ပန်းပွင့်ချိန်ပေါ့နော်။ အဲတာဆိုတော့ ၁၀လ ၁၁လ လောက်ကြီး စောင့်ပြီးတော့မှ ပန်းကို ရတာပေါ့။ အဲဒီအတွက် တကယ်ဆိုရင်တော့ အန်တီက ဥယျာဉ်မှူးလေ အန်တီက ပန်းကို စိုက်ပြီးရင် သူများလက်ထဲကို ရောင်းရမှာ နှမြောတာပေါ့နော်။ ကိုယ့်သားသမီး ဖြစ်နေပြီလေ။ တစ်နှစ်လုံး ကိုယ်ပြုစုခဲ့ရတာလေ။ ကိုယ်တိုင်လည်းစိုက်တယ်။ ကိုယ်တိုင်သူ့ကို ယုယ ပျိုထောင်ခဲ့တော့ ပြန်ပြီးတော့ ရောင်းလိုက်ရမယ့် ဟာစိတ်မကောင်းဘူး။

ဒါပေမယ့်လည်း အန်တီတို့ ဈေးကွက် အနေထားအရ ဥလေးတွေ ရှားတယ်။ အဲတာလေးတွေ ပြန်မွေးရမယ်။ ရောင်းတဲ့သူရှိရင်လည်း အန်တီတို့ ပြန်ဝယ်ရမှာပေါ့နော်။ ဝယ်ပြီးတော့မှ စိုက်ရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့ိလို့ အန်တီက အဲတာလေးတွေကို ရောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်ကတော့ အားလုံးကို အလှဆင်စေချင်လို့ပေါ့နော်။ အဲတာကြောင့်မို့လို့ ရောင်းဖြစ်တာပါ။

သဇင်ပန်းကတော့ မြန်မာတို့ရဲ့ အမြတ်တနိူး တန်ဖိုးထားရတဲ့ တော်ဝင်ပန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သဇင်ပန်းကို ဆင်မြန်းကြတဲ့ မင်္ဂလာမောင်နှံ မောင်ရူဒီပါနဲ့ မမြပွင့်ချိုတို့ကလည်း သဇင်ပန်းရဲ့ အပေါ်မှာ သူတို့ရဲ့ ခံယူချက်ကို အခုလို ပြောပြပါတယ်။

သဇင်ပန်းက ၁၂ လရာသီမှာ ဒီကာလမှာပဲ ပွင့်တယ်။ ပြီးတော့ တော်ဝင်သဇင်ပန်းဖြစ်တယ်။ ပန်းတွေ အားလုံးထဲမှာမှ အမြတ်ဆုံး ပန်းဖြစ်တယ်။ အဲတာကြောင့် ရွေးချယ်ဖြစ်တာပါ။ သဇင်ပန်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပမယ့် အချိန်မှာ ပွင့်တယ်ပေါ့နော်။ ပန်းတွေထဲမှာလည်း တစ်နှစ်မှာ တစ်ကြိမ်ပဲ ပွင့်တယ်ပေါ့။ တော်ဝင်ပန်းလည်း ဖြစ်တယ်။ အဲတာကြောင့်မို့လို့ သူ့ကို ဒီပန်းလေး ပန်ဖြစ်အောင် ရွေးချယ်ပေးတာပါ။

သစ်တောတွေ ပြုန်းတီးမှုတွေနဲ့ သဇင်ပန်းကို ရောင်းချတဲ့ အခါမှာ ဥကိုပါ ရောင်းချတဲ့ အလေ့အထတွေကြောင့် သဇင်ပန်း ဥတွေဟာ အလွန်ပဲ ရှားပါလာပါတယ်။ သဇင်မျိုးဥ တစ်ဥမှာ မျိုးဥ အများအပြား မထွက်ပဲ တစ်ဥတည်းသာ ပြန်ထွက်တဲ့ အမျိုးအစားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခက်ခက်ခဲခဲ ဂရုတစိုက် စိုက်ရတဲ့ သဇင်ပန်းကိုတော့ အချိန်မီ ထိန်သိမ်းနိုင်ခြင်း မရှိပါက မျိုးတုံးပျောက်ကွယ်မယ့် အန္တရာယ်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရမှာတော့ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။

Source မဇ္ဈိမ
luulu(yuyalay. com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here